Leasing v ropnom a plynárenskom priemysle

Inteligentné IT riešenia pre kritické priemyselné oblasti.

IT hrá v ropnom a plynárenskom priemysle mimoriadne kritickú úlohu, tak z hľadiska analýzy údajov, ako aj vývoja ekologických riešení. Vaša technológia by mala byť schopná meniť sa zároveň s Vašimi obchodnými potrebami. CSI Leasing ponúka flexibilné a na mieru šité riešenia prenájmu tak, aby spĺňali takéto potreby.

So spoločnosťou CSI môžete štruktúrovať podmienky, ktoré podporujú Vaše finančné a technické ciele a budete mať slobodu pri výbere Vašich značiek a dodávateľov. Náš proces objednávania tiež zjednodušuje plnenie Vašich IT požiadaviek a sledovanie najnovšieho vývoja v oblasti technológií. Inštalujte, aktualizujte, rozširujte, obnovujte, vracajte – všetko vo Vašom vlastnom časovom režime.

V ére, v ktorej je starostlivosť o ochranu údajov mimoriadne dôležitá, je spoločnosť CSI perfektným riešením. Každý prenájom zariadení je spojený s kompletnou bezpečnosťou údajov až do ich skončenia životnosti a likvidáciou. Prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti CSI Lifecycle Europe ponúkame kompletné interné riešenie a poskytujeme „carbon-offset“ certifikáty pre každý prenajatý majetok.