Bezpečnosť údajov

Ochrana Vašich údajov.

Ochrana údajov je nevyhnutným predpokladom. Bezpečnosť údajov je dôležitá nielen vtedy, keď sa zariadenie používa, ale aj dlho po jeho vyradení. Nevhodná sanitizácia údajov Vás môže vystaviť právnym, finančným a PR rizikám. Ako chránite informácie na vyradenom zariadení? Jednoduché vymazanie nestačí.

Keď si objednáte leasing od spoločnosti CSI, budete mať k dispozícii program bezpečnej likvidácie údajov pre zariadenie, ktoré sa už nepoužíva. Naše prísne procesy Vám pomôžu splniť najvyššie štandardy a predpisy, čo zabezpečí pokoj Vašej mysle.

Nasledovné kroky opisujú náš program sanitizácie údajov:

1. Krok: Zariadenie prevezme nami odsúhlasená logistická spoločnosť a odvezie ho priamo do priestorov CSI Lifecycle.

2. Krok: Po príchode sa vrátené zariadenie uloží do bezpečnej zóny s obmedzeným prístupom pre zamestnancov.

3. Krok: V tejto bezpečnej zóne sa mechanika všetkých zariadení sanitizuje s použitím softvéru Blancco, ktorý je najlepší v danej oblasti, a ktorý presahuje zákonné normy.

4. Krok: Pre Vaše záznamy dostanete výstupný certifikát na každé sériové číslo.

Všetky vrátenia zariadení spracováva interne naša dcérska spoločnosť CSI Lifecycle Europe v 100% vlastníctve CSI. Tým, že vrátenie si zabezpečujeme my sami, dokážeme poskytovať trvale vysokú úroveň služieb bez zmien, problémov a rizík, ktoré by mohli hroziť od tretej strany.