SmartTrackSM

Jednoduchší prístup k leasingu Vašich IT zariadení.

Ak má Vaša organizácia požiadavku na veľký objem zariadení od rôznych dodávateľov v mnohých rôznych miestach, SmartTrackSM spoločnosti CSI ponúka jednoduché a rýchle riešenie.

SmartTrackSM je inovatívny štvrťročný leasingový program. Vy máte pre všetky Vaše požiadavky jedno kontaktné miesto a jediný leasingový program, plus slobodu pri výbere najvhodnejších dodávateľov a zariadení. Takýmto spôsobom si môžete zabezpečiť každý aspekt Vašej IT infraštruktúry jediným hovorom a necháte vybaviť všetku papierovú prácu nášmu skúsenému tímu.

Ako funguje SmartTrackSM

My sa dohodneme na schválenom limite pre každý štvrťrok a Vy si vyberiete dodávateľov a zariadenia. Váš leasingový administrátor potom spracuje Vaše objednávky vo Vašom mene. Po skončení každého 90-dňového obdobia budú všetky Vaše zariadenia zaradené do jedného jednoduchého dokumentu a bude otvorená nová individuálna zmluva na ďalší štvrťrok. Tento jednoduchý prístup k financovaniu IT Vám dáva slobodu upgradovať strednodobé technológie a obnoviť Vaše existujúce technológie v prípade potreby, pričom si zlepšíte aj Váš cash flow.