Flexibilita

Leasing, ktorý sa mení s Vaším podnikaním.

Flexibilita je viac ako len pekná marketingová koncepcia — v spoločnosti CSI je pevne spojená so spôsobom, akým operujeme. Odo dňa, kedy sa stretneme a pri každom kroku po celý čas leasingu, budete mať dobré a flexibilné možnosti, ktoré budú najlepšie vyhovovať potrebám Vášho meniaceho sa podnikania:

  • Štrukturálne podmienky, ktoré podporujú Vaše finančné a technické ciele.
  • Slobodu pri výbere Vašich značiek a dodávateľov.
  • Inštalácia, upgrade, rozšírenie, obnova, vrátenie – toto všetko podľa Vašich vlastných časových možností.
  • Prispôsobené faktúry pre Vaše špecifikácie.
  • Variabilné splátky, ktoré budú vyhovovať Vašim meniacim sa rozpočtom.
  • Rozhodovanie o skončení prenájmu zariadení, ktoré splnia Vaše potreby.

Hoci budúcnosť nemôžete predvídať, môžete si ju naplánovať.