Prečo CSI Leasing

Viac ako leasingové splátky. Riešenie kompletných služieb.

Akákoľvek leasingová spoločnosť vie ponúkať ceny a  leasingové splátky. Ale leasing zariadení by mal byť oveľa viac než len určitá forma financovania. V spoločnosti CSI považujeme leasing za spôsob, ako získať prospech z používania zariadení bez mnohých problémov, nákladov a obmedzení, ktoré sú spojené s vlastníctvom IT. Služby CSI dokážu mať silný a priamy dopad na Vašu produktivitu, zisky a schopnosť uspokojiť potreby Vašich zariadení.

So službami, ako je SmartTrackSM, online prístup k informáciám, bezpečnosť údajov a likvidácia zariadení je leasing od spoločnosti CSI nielen spôsobom financovania zariadení, ale obsahuje aj ponuku riešení počas celej životnosti. Náš osobný prístup znamená, že dostanete pomoc, ktorú po celý čas vyžadujete.