Online informácie o zariadeniach

Sledovať prenajaté zariadenia je ľahké.

Vašim online zdrojom informácií o prenajatých zariadeniach je MyCSISM spoločnosti CSI. Informácie, ktoré si môžete nájsť, sú:

  • Miesto, kde sa zariadenia nachádzajú.
  • Výrobca, model a sériové čísla.
  • Údaje o začiatku a konci leasingu.
  • Výška leasingových splátok.
  • Až 11 polí údajov, ktoré si sami nadefinujete.

Informácie v systéme MyCSISM môžete vyhľadávať, filtrovať a sťahovať, čo Vám úľahčí používať ho spolu s Vaším aktuálnym systémom. Ďalšie výhody zahŕňajú:

  • Slobodný prístup k zariadeniam a údajom o individuálnych zmluvách kedykoľvek a kdekoľvek.
  • Jedinečné login používateľa s rôznymi povoleniami a úlohami.
  • Schopnosť manažovať vrátenie a výkup podľa jednotlivých zariadení.

Ak si želáte ukážku, ako funguje MyCSISM, kontaktujte nás prosím.