Leasing v telekomunikačnom sektore

Maximalizujte efektívnosť a predbehnite konkurentov.

Používanie najnovšej technológie je neodmysliteľnou súčasťou každej telekomunikačnej firmy, ale vlastníctvo nie je vždy efektívnou možnosťou z hľadiska nákladov. Rozšírením internetu sa konkurencia stala mimoriadne tvrdou. Leasing Vám umožní znížiť náklady na udržiavanie Vášho ICT vybavenia na modernej úrovni, pričom si zachováte čistú konkurenčnú výhodu.

Spoločnosť CSI Leasing Vám môže dať niečo navyše, čo potrebujete na odlíšenie Vášho podnikania od konkurentov. Ponúkame riešenia, ktoré si môžete dovoliť, čím môžete minimalizovať náklady na vlastníctvo, preniesť zodpovednosť za likvidáciu IT zariadení na nás a s ľahkosťou byť stále o jeden krok vpred. Naša nezávislosť znamená, že môžete kombinovať viacero systémov od rôznych výrobcov v jednom leasingu.

Ochrana klientskych údajov je veľmi dôležitá pre Vaše interné aj externé normy. Spoločnosť CSI Lifecycle Europe je našim riešením, ktoré spĺňa Vaše potreby bezpečnosti údajov. Toto obsahuje bezpečné vymazávanie údajov a likvidáciu v súlade s OEEZ. Pre maximálnu ochranu a zachovanie úplnej dôvernosti údajov klienta ponúkame aj zničenie údajov priamo v sídle Vašej spoločnosti. Vo vzťahu s CSI si môžete byť istí, že uplatňujeme procesy na ochranu Vašich údajov.