Steve Hamilton

Steve začal pracovať v spoločnosti CSI v r. 1983 ako firemný právnik a potom sa v r. 1988 stal generálnym právnym zástupcom. Začiatkom r. 1999 riadil medzinárodnú expanziu CSI do Európy, Latinskej Ameriky a Ázie, až kým sa v r. 2008 nestal prezidentom a prevádzkovým riaditeľom. V roku 2016 bol menovaný podpredsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom, a potom predsedom predstavenstva v roku 2018. Pred príchodom do CSI bol Steve asociovaným právnikom v advokátskej firme Susman, Schermer, Rimmel & Parker a tajomníkom sudcu George F. Gunna, Jr., na Odvolacom súde v Missouri. Je členom Dekanskej poradnej rady pre Obchodnú fakultu na Univerzite Missouri – St Louis, kde získal titul bakalára obchodnej administratívy v r. 1977. Steve získal v r. 1980 aj titul Juris Doctorate na Washingtonskej univerzite.