Martin Kardoš

Martin začal pracovať v spoločnosti CSI Leasing v r. 2005 ako asistent medzinárodného manažmentu. V tejto pozícii sa zameriaval najmä na medzinárodné operácie a akvizície. V r. 2007 bol vymenovaný do funkcie výkonného riaditeľa pre strednú a východnú Európu, kde mal na starosti expanziu a výsledky v danom regióne. Je konateľom aj našej nedávno založenej spoločnosti CSI Lifecycle Europe v Bratislave, Slovensko. Martin má titul MBA v medzinárodnom obchode z Univerzity Missouri, St. Louis, kde skončil štúdium s vyznamenaním. V súčasnosti je členom Americkej obchodnej komory a jej Obchodného a akademického výboru.