Javier Heredia

Javier nastúpil do CSI Renting v roku 2002 ako finančný manažér a v roku 2005 bol povýšený na generálneho riaditeľa. Po úspešnom raste a vedení spoločnosti CSI Renting de Tecnología v priebehu niekoľkých rokov bol Javier v roku 2011 povýšený na regionálneho manažéra pre južnú Európu a potom na vrchného generálneho riaditeľa pre Európu v roku 2016. Pred príchodom do CSI pracoval Javier v Banco Sabadell. Bakalársky titul z obchodnej fakulty získal na Universidad de Barcelona. Javier tiež získal titul Master of Finance z ESADE Business School a absolvoval Program rozvoja manažmentu IESE Business School.