Arnaldo Rodriguez

Arnaldo začal pracovať v spoločnosti CSI v r. 2002 ako výkonný riaditeľ CSI Latina Financial, čo je holdingová spoločnosť pre dcérske spoločnosti CSI v Latinskej Amerike. Okrem funkcie prezidenta CSI Latina Financial bol v r. 2009 vymenovaný do funkcie prezidenta medzinárodnej divízie CSI, ktorá má na starosti dcérske spoločnosti v Európe, Latinskej Amerike a Ázii. V roku 2016 bol menovaný prezidentom, dozerajúcim na celosvetový predaj a marketing. Predtým, než prišiel do CSI, bol Arnaldo výkonným riaditeľom spoločnosti El Camino Resources de America Latina, Inc; zástupcom riaditeľa leasingového financovania v Swiss Bank Corporation (SBC) a analytikom v Capital Markets Group at Bear, Stearns & Co. Inc. Arnaldo získal titul  bakalára obchodu na fakulte Audrey Cohen College v r. 1992.