Novinky

CSI zriadilo v Bratislave recyklačné centrum na informačné technológie

11.07.2014

Ak sa firma chce zbaviť starých počítačov s citlivými dátami, veľa možností nemá. To by sa malo zmeniť. CSI Lifecycle Europe otvára v Bratislave špecializované recyklačné centrum na zhodnocovanie výpočtovej techniky podľa najprísnejších bezpečnostných noriem.

CSI Lifecycle Europe je dcérskou spoločnosťou americkej lízingovej firmy CSI Leasing, Inc., ktorá sa špecializuje na informačné technológie. Novozriadené recyklačné centrum je po britskom Sheffielde druhým takýmto zariadením, ktoré prevádzkuje na európskom kontinente. Doteraz všetky vyradené informačné technológie od svojich zákazníkov vozila na spracovanie do Anglicka. Od 12. júla 2013 sa ďalším strediskom stáva Bratislava.

Sedemsto počítačov denne

„Naša materská spoločnosť si vybrala Bratislavu pre jej výhodnú geografickú polohu v strede regiónu a nižšie náklady na prevádzku,“ hovorí riaditeľ CSI Lifecycle Europe a súčasne CSI Leasing Slovakia Martin Kardoš. Recyklačné centrum bude slúžiť nielen klientom lízingovky, ale všetkým organizáciám zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka a Španielska, ktoré majú záujem o bezpečnú likvidáciu svojej výpočtovej techniky.

Recyklačné centrum bude pôsobiť v modernizovanej hale o rozlohe 1 600 štvorcových metrov v areáli bratislavskej Matadorky, ktorú si spoločnosť prenajala na desať rokov. Do nákupu sanitizačných a spracovateľských technológií investovala 300 000 eur.  Denne bude schopná zhodnotiť až 700 kusov rôznej výpočtovej techniky. Obsluhu zariadení a celú logistiku bude pritom zabezpečovať osem ľudí, ktorí absolvovali zaškolenie v Sheffielde.

Ako sa likvidujú citlivé dáta

Sanitizácia dát prebieha tak, že každé zariadenie sa pripojí k jednej zo sedemsto pracovných staníc, ktoré sú centrálne spravované cez riadiaci server so špecializovaným softvérom na vymazávanie dát od spoločnosti Blancco. Samotné odstránenie dát potom prebieha súčasne na všetkých staniciach, pričom pri každom zariadení možno použiť iný bezpečnostný štandard, podľa želania zadávateľa. Ak si to zákazník vyžiada, pamäťové médiá možno znehodnotiť aj fyzicky prevŕtaním.

Interné bezpečnostné predpisy niektorých organizácií nedovoľujú, aby výpočtová technika opustila budovu ani z dôvodu jej likvidácie. Pre takéto prípady má CSI Lifecycle Europe pripravený špeciálny kamión s mobilnou drvičkou, ktorá zariadenia zneškodní pred očami zákazníka. Nielenže sa celý proces natáča, ale zosníme sa aj sériové číslo každého produktu, aby kontrola bola stopercentná. Na konci zákazník dostane správu s certifikátom o likvidácii podľa príslušných bezpečnostných štandardov.

Nové využitie starého železa

Recyklačné centrum bude spracovávať všetky zariadenia, ktoré obsahujú senzitívne dáta, čiže počítače, notebooky, tablety, servery, tlačiarne, diskové polia, smartfóny, telefónne ústredne, kopírky a ďalšie typy prístrojov. „Zariadenia zbavené senzitívnych dát však nie je nutné dávať do šrotu, ale možno ich poskytnúť na ďalšie využitie. Môžeme ich napríklad predať tretej strane. To považujeme za najlepšiu recykláciu,“ konštatuje M. Kardoš.

CSI Lifecycle Europe plánuje do konca tohto roka sprístupniť ponuku vyradenej techniky zbavenej citlivých dát aj pre koncových zákazníkov, ako sú malé a stredné podniky, študenti, či dôchodcovia. Na webovom portáli bude aktuálna ponuka IT zariadení s konfiguráciami a cenami, z ktorej si budú môcť vyberať. Kuriérska služba im následne objednanú techniku doručí.

CSI Leasing je jedna z najväčších nezávislých IT leasingových spoločností vo svete, ktorá pomahá svojim korporátnym klientom implementovať flexibilné leasingové programy, ktoré znižujú náklady, riziká a problémy spojené s využívaním IT zariadení. V oblasti leasingových služieb pre produkty IT pôsobí už od roku 1972. V súčasnosti operuje na trhoch v Severnej, Strednej a Južnej Ameriky a na trhu v Európe. www.csi-leasing.sk