Ako leasing od spoločnosti CSI poskytol jednej ropnej a plynárenskej spoločnosti ponuku kompletných služieb

“Obrátilo sa na mňa viacero organizácií, ktoré mi ponúkli možnosť leasingu IT zariadení a toto leto som potreboval  server, kde priama kúpa nebola možná z dôvodu nášho rozpočtu, takže vhodnejší bol leasing.

Rokoval som aj s našou súčasnou bankou a inými poskytovateľmi leasingu o cene a službách, ale rozhodol som sa využiť CSI. Výhodná cena je síce hlavným prvkom, ale celkový balík, ktorý obsahoval flexibilitu, výmaz údajov, kompletný odber a likvidáciu certifikovaný podľa OEEZ boli tiež kľúčovými faktormi.

Zistil som, že reakcie boli rýchle a efektívne, dokumentácia promptná a správna. Platby dodávateľom sa hradili včas a služby vo všeobecnosti, ktoré poskytoval náš Leasing manažér a administratívny tím v Bratislave, boli veľmi nápomocné.

Určite zvážim využitie služieb CSI pri plánovaní akéhokoľvek ďalšieho projektu, kde bude naša spoločnosť uvažovať o využití leasingu.”

Riaditeľ IT, ropná a plynárenská spoločnosť na Slovensku