Likvidácia zariadení

Bezpečná a zodpovedná likvidácia IT zariadení.

Náš úspech ako leasingovej spoločnosti je výsledkom našej schopnosti spracovávať zariadenia na konci ich životnosti bezpečným a zodpovedným spôsobom. CSI Lifecycle Europe, ktorá je afiliáciou EPC, Inc., je našou dcérskou spoločnosťou pre recykláciu. Ponúkame celoeurópsku podporu v oblasti vrátenia prenajatých aj neprenajatých zariadení.

Od počiatočného prevzatia až po konečnú likvidáciu ponúka spoločnosť CSI Lifecycle Europe širokú škálu služieb na zabezpečenie toho, že recyklácia Vášho IT zariadenia sa bude realizovať profesionálne.

  • Plne zariadené centrá v Bratislave a Sheffielde.
  • Kompletný proces kontroly a zničenia a údajov s použitím softvéru Blancco, ktorý je najlepší v danom odvetví.
  • Spoločnosť je schopná splniť akékoľvek činnosti zabezpečujúce dodržiavanie povinností podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) cez našich partnerov.

Okrem spracovania zariadení v našich priestoroch môžeme prísť aj do Vašej firmy, kde pripravíme, zabalíme a zašleme Vaše zariadenie do našich priestorov na ďalšie využitie. V závislosti od veku a stavu zariadenia Vám dokonca môžeme vyplatiť peniaze za Vaše staré IT zariadenia. V priestoroch nášho logistického centra CSI Lifecycle Europe sme schopní zničiť údaje na hard diskoch pri splnení najprísnejších predpisov o bezpečnosti s dátami.

Viac informácií o spoločnosti CSI Lifecycle Europe a o službách likvidácie zariadení EPC.