Recyklácia

Postupy, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu.

Čo sa stane s Vaším prenajatým majetkom, ktorý ste vyradili? Ak to neviete, Vaša organizácia by mohla byť vystavená riziku. Právne pokuty a zlá publicita, ktoré vznikajú v prípade nesprávneho nakladania so zariadením, sú vážne a nemali by sa brať na ľahkú váhu. Nedajte sa nachytať.

V spoločnosti CSI sa najprv zameriavame na najlepší spôsob recyklovania – opätovné použitie zariadenia po dôkladnom vymazaní dát a jeho ďalší predaj. Avšak v prípade, ak IT zariadenie nemožno predať, spoločnosť CSI vyberie kľúčové komponenty na náhradné diely a zvyšný odpad sa recykluje v súlade so súčasnou legislatívou.

Prostredníctvom našich partnerov sa snažíme plne demontovať zastarané a chybné zariadenia zodpovedným spôsobom, pričom v plnom rozsahu dodržiavame Smernicu OEEZ (o odpade z elektrických a elektronických zariadení).