Prečo využiť leasing

Na leasing zariadení existuje veľa vážnych dôvodov. Realizácia leasingovej stratégie poskytuje výhody, na ktorých sa môžu dohodnúť generálni riaditelia aj finanční riaditelia.

Technologické výhody:

  • Budete mať vo Vašej firme najmodernejšie zariadenia so stratégiou obnovy.
  • Informácie, ktoré sa týkajú Vašich prenajatých zariadení, si môžete vyhľadať a stiahnuť online.
  • Získate flexibilitu pri upgrade technológií, ktoré splnia Vaše meniace sa potreby.
  • Zjednodušíte si likvidáciu zariadení – jednoducho vrátite zariadenie Vášmu prenajímateľovi. 

Finančné výhody:

  • Znížite si celkové náklady na vlastníctvo.
  • Budete si riadiť cash flow a rozpočty.
  • Ponecháte si dlh mimo súvahy a zlepšíte si Vaše ukazovatele výkonnosti.
  • Ušetríte si pracovný kapitál a nedotknete sa úverových liniek.
  • Eliminujete účtovné odpisy na konci životnosti zariadení.

Leasingové poplatky sú odpočítateľné vo výške 100% ako prevádzkové náklady.