Medzinárodný leasing

Máte kancelárie po celom svete? CSI to môže pokryť.

Vytvorenie konzistentného plánu technológií na celom svete môže byť výzvou. Financovanie takéhoto plánu by takým nemalo byť. Výber prenajímateľa, ktorý môže financovať Váš projekt na globálnej báze Vám pomôže získať konzistentný, efektívny a finančne rozumný spôsob manažmentu zariadení na celom svete.

Od Bratislavy po Hong Kong, od Milána po São Paulo pokrývajú kancelárie CSI celý svet. So schopnosťou prenajímať vo viac ako 36 krajinách sme dobre vybavení splniť Vaše medzinárodné potreby leasingu zariadení.

A naša globálna rámcová zmluva Vám poskytne ľahký spôsob manažmentu Vášho medzinárodného leasingového programu. V závislosti od Vašej štruktúry budete schopní koordinovať všetky Vaše leasingy na celom svete z jednej kancelárie. Ďalšie výhody leasingu od spoločnosti CSI v globálnom rozsahu sú:

  • Jedno kontaktné miesto, ktoré Vám pomôže riadiť všetky Vaše leasingy na celom svete.
  • Konzistentné podmienky pre všetky Vaše dcérske spoločnosti a príbuzné spoločnosti.
  • Jeden jediný login pre prístup k zariadeniam na celom svete.

Kontaktujte jednu z našich medzinárodných kancelárií.