Výkonný tím

Bill Gillula

Predseda predstavenstva
Bill začal pracovať v spoločnosti CSI v r. 1984 ako senior viceprezident, rýchlo postúpil do pozície prezidenta a nakoniec do súčasnej pozície predsedu predstavenstva. Pred nástupom v CSI pracoval v r. 1973-1984 v Mark Twain Bancshares ako senior viceprezident a nakoniec prezident. Bill získal titul bakalára v matematike na Univerzite Missouri-St. Louis v r. 1969 a Magistra obchodnej administratívy na Obchodnej fakulte Olin Washingtonskej univerzity v r. 1973. Bill slúžil v americkej armáde v r. 1969-1971.

Steve Hamilton

Podpredseda predstavenstva
Steve začal pracovať v spoločnosti CSI v r. 1983 ako firemný právnik a potom sa v r. 1988 stal generálnym právnym zástupcom. Začiatkom r. 1999 riadil medzinárodnú expanziu CSI do Európy, Latinskej Ameriky a Ázie, až kým sa v r. 2008 nestal prezidentom a prevádzkovým riaditeľom. V roku 2016 bol menovaný podpredsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom. Pred príchodom do CSI bol Steve asociovaným právnikom v advokátskej firme Susman, Schermer, Rimmel & Parker a tajomníkom sudcu George F. Gunna, Jr., na Odvolacom súde v Missouri. Je členom Dekanskej poradnej rady pre Obchodnú fakultu na Univerzite Missouri - St Louis, kde získal titul bakalára obchodnej administratívy v r. 1977. Steve získal v r. 1980 aj titul Juris Doctorate na Washingtonskej univerzite.

Arnaldo Rodriguez

Prezident
Arnaldo začal pracovať v spoločnosti CSI v r. 2002 ako výkonný riaditeľ CSI Latina Financial, čo je holdingová spoločnosť pre dcérske spoločnosti CSI v Latinskej Amerike. Okrem funkcie prezidenta CSI Latina Financial bol v r. 2009 vymenovaný do funkcie prezidenta medzinárodnej divízie CSI, ktorá má na starosti dcérske spoločnosti v Európe, Latinskej Amerike a Ázii. V roku 2016 bol menovaný prezidentom, dozerajúcim na celosvetový predaj a marketing. Predtým, než prišiel do CSI, bol Arnaldo výkonným riaditeľom spoločnosti El Camino Resources de America Latina, Inc; zástupcom riaditeľa leasingového financovania v Swiss Bank Corporation (SBC) a analytikom v Capital Markets Group at Bear, Stearns & Co. Inc. Arnaldo získal titul  bakalára obchodu na fakulte Audrey Cohen College v r. 1992.

Martin Kardoš

Výkonný riaditeľ, stredná a východná Európa
Martin začal pracovať v spoločnosti CSI Leasing v r. 2005 ako asistent medzinárodného manažmentu. V tejto pozícii sa zameriaval najmä na medzinárodné operácie a akvizície. V r. 2007 bol vymenovaný do funkcie výkonného riaditeľa pre strednú a východnú Európu, kde mal na starosti expanziu a výsledky v danom regióne. Je konateľom aj našej nedávno založenej spoločnosti CSI Lifecycle Europe v Bratislave, Slovensko. Martin má titul MBA v medzinárodnom obchode z Univerzity Missouri, St. Louis, kde skončil štúdium s vyznamenaním. V súčasnosti je členom Americkej obchodnej komory a jej Obchodného a akademického výboru.

Barry Naylor

Medzinárodný kontrolór
Barry začal pracovať v spoločnosti CSI v roku 2000 ako výkonný riaditeľ našej pobočky vo Veľkej Británií a v roku 2008 bol povýšený na celoeurópskeho riaditeľa. V roku 2016 bol menovaný medzinárodným bol menovaný medzinárodným kontrolórom a je zodpovedný za credit risk pre naše európske pobočky. Pred jeho pôsobením v CSI pracoval Barry v komerčnom bankovníctve. V roku 1986 získal bakalársky titul z Dejepisu a Ekonómie s vyznamenaním na University of Lancaster a v roku 1998 jeho magisterský titul v podnikovom hospodárstve špecializujúci sa na finančné služby z Sheffield Hallam University.