Finančné záležitosti

So 45-ročnými skúsenosťami a majetkom v hodnote 1,7 miliardy dolárov je spoločnosť CSI silnou a spoľahlivou leasingovou spoločnosťou. Naše predchádzajúce výsledky Vás ubezpečujú, že my tu budeme po celý čas nášho vzťahu. Niekoľko príkladov, ktoré Vás upokoja:

  • CSI je jednou z najväčších nezávislých spoločností pre leasing zariadení na svete.
  • Financovanie zabezpečujeme z našich vlastných zdrojov, čo pre Vás znamená viac možností.
  • Naša finančná sila znamená, že máme zdroje na financovanie Vašich najväčších projektov.

Aktíva v miliónoch

2018

$1851

2017

$1740

2016

$1654

Vlastné imanie v miliónoch

2018

$275

2017

$243

2016

$204

Čistý príjem v miliónoch

2018

$35.4

2017

$36

2016

$17