Leasing vo výrobnom sektore

Inovatívne IT riešenia pre výrobu.

Technológia zostáva pre modernú výrobu a produkciu kľúčová. CSI Leasing umožní Vášmu podnikaniu pravidelne obnovovať dôležitú technológiu a poskytovať Vašim klientom najmodernejšiu výrobnú schopnosť, bez výdavkov na vlastníctvo alebo likvidáciu zariadení.

Práca so zastarávajúcimi IT zariadeniami, ktoré by mali fungovať efektívne, nie je vhodná na daľší rozvoj firmy. Podobne aj okamžitá kúpa nových systémov a softvéru a likvidácia starých zariadení môže byť mimoriadne drahá. CSI Leasing umožní Vášmu podnikaniu dosiahnuť optimálnu pozíciu bez potreby vynaložiť nepredpokladané jednorazové investície do IT a zabezpečí, že Vaše technológie budú vždy moderné.

Výrobné spoločnosti všetkých veľkostí majú prospech z flexibilného prístupu spoločnosti CSI Leasing k financovaniu IT. Ponúkame možnosť upgradovať a nadobudnúť majetok podľa Vašej výrobnej kapacity a slobodu pri zlúčení zariadení od rôznych dodávateľov do jednej jednoduchej nájomnej zmluvy. Tieto položky si možno pohodlne pozrieť online a zoradiť ich podľa sériového čísla s použitím nášho online informačného systému MyCSISM.